Konwerter PelcoD na PelcoP oraz PelcoP na PelcoP CONV1-G

Konwerter protokołów PelcoP na PelcoD oraz PelcoD na Pelco-P, CONV1-G, CONV1G, CON, V1-G, V1G, CONV, 1-G, 1G
Konwerter może być wykorzystany wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba zamiany protokołu Pelco-D na Pelco-P lub z PelcoP na Pelco-D.  Urządzenie posiada dwa interfejsy RS-485, jeden pracujący jako wejście a drugi pracujący jako wyjście.
Odpowiedni program automatycznie wykrywa pojawienie się protokołu pelco-D lub Pelco-P i dokonuje konwersji na inny protokół.
Po odebraniu komendy w protokole Pelco-D, następuje jej analiza za pomocą mikroprocesora z odpowiednim oprogramowaniem, następnie przetworzenie i wysłanie w protokole Pelco-P z taką samą szybkością. Jeżeli zostanie odebrana komenda w protokole PelcoP, na wyjściu pojawi się komenda w protokole PelcoD.

Konwerter należy fizycznie zamontować pomiędzy klawiaturę/rejestrator a kamery, w dowolnym miejscu magistrali. Dwa niezależnie wbudowane interfejsy RS485, dwukrotnie wydłużają długość magistrali. Aby to uzyskać, konwerter musi znajdować się dokładnie w środku sieci RS485.


Wewnątrz konwertera znajdują przełączniki do konfiguracji szykości transmisji i nadawania oraz zworki rezystorów teminujących 120Ohm.

Urządzenie konweretuje wszystkie komendy oraz zakresy adresowe kamer

KONWERTER EW-CONV1 MOŻEMY PRZYSTOSOWAĆ DO INNYCH URZĄDZEŃ. W TYM CELU NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z FIRMĄ EWIMAR W CELU USTALENIA SZCZEGÓŁÓW.