Convertisseur de protocoles de Bosch Biphase à Pelco-D, CONV-2A

convertisseur de protocole, Pelco-D, bosch biphase, conv2A, conv-2A

Product not available. Has been replaced by model CONV Pelco-Biphase

 

Umożliwia podłączenie dowolnej kamery z protokołem PelcoD do systemu Bosch(Philips)

Konwerter EW-CONV2 jest urządzeniem, umożliwiającym podłączenie dowolnnej kamery z protokołem PelcoD, do systemu Bosch Bi-Phase. Posiada jedno wejście, które odbiera komendy w standardzie Bi-Phase, następnie odpowiednio zaprogramowany mikroprocesor dokonuje translacji kodu na PelcoD lub inne* protokoły. Wysyłanie komend w innych protokołach odbywa się na odległość do 1200m przez wyjście RS485. Typ protokołu wyjściowego oraz szybkość transmisji nadawania jest ustawiana przełącznikami DIP-SWITCH w zakresach: 2400baud, 4800baud, 9600baud oraz 19200baud. Niniejsze rozwiązanie znakomicie nadaje się do stosowania dowolnych kamer, używających do sterowania protokołu Pelco-D lub innych* w systemach CCTV firmy Bosch/Philips. Niska cena urządzenia w porównaiu do oryginalnych rozwiązań daje duże oszczędności w przypadku rozbudowy o kolejne kamery Speed Dome z zachowaniem wszystkich ważnych funkcji użytkowych. .


Konwerter dokonuje tłumaczenia następujących funkcji:

  • Ruch: W górę, w dół, w lewo w prawo
  • Obiektyw: Zoom in, Zoom out, Iris open, Iris close, Focus near Focus far
  • Trasy: Tour run (programowanie tras musi odbywać się przez menu kamery)
  • Pattern: Set, Stop, Run
  • Skanowanie: Set left limit, Set right limit, Run Scan, Run AutoPan
  • Inne: Flip, Home Position
  • Obsługa menu: Zgodna ze standardem PelcoD